DEFINICJA BEZROBOCIA - March 15 2007 20:59:06
bullet Bezrobocie - March 15 2007 20:58:42
bullet AKTYWNA WALKA Z BEZROBOCIEM - March 15 2007 20:58:19
bullet Przemieszczanie produktów - March 15 2007 20:56:58
bullet TRANSPORT - March 15 2007 20:56:16
bullet Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych - March 15 2007 20:55:53
bullet Procesy logistyczne - March 15 2007 20:55:26
bullet Polityka dystrybucji na rynkach zagranicznych - March 15 2007 20:54:44
bullet Obsługa klienta a logistyka dystrybucji - March 15 2007 20:54:21
bullet Magazyny handlowe - March 15 2007 20:53:51
bullet DEFINICJE TRANSPORTU. - March 15 2007 20:53:25
bullet Pytania, na które stara się dać odpowiedź logistyka - March 15 2007 20:52:57
bullet Istota i rozwój logistyki w przedsiębiorstwie - March 15 2007 20:52:31
bullet Istota i rozwój logistyki w gospodarce odnośnie przedsiębiorstwa - March 15 2007 20:52:08
bullet Logistyka - March 15 2007 20:51:44
bullet Ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ) - March 15 2007 20:51:21
bullet Logistyka jest - March 15 2007 20:50:58
bullet PÓŁROCZNY PLAN PRODUKCJI - March 15 2007 20:50:34
bullet PROJEKT - March 15 2007 20:50:07
bullet Logistyka - March 15 2007 20:49:43
bullet METODA XYZ - March 15 2007 20:49:15
bullet Historia - March 15 2007 20:48:53
bullet klasyczne karty KANBAN - March 15 2007 20:48:32
bullet Dystrybucja - March 15 2007 20:48:06
bullet Logistyka produkcji zajmuje się procesami transportowymi, magazynowymi, opakowań, przepływu informacji - March 15 2007 20:47:44
bullet Definicja logistyki - March 15 2007 20:46:27
bullet TEMAT : Logistyka – ogólne wiadomości. - March 15 2007 20:46:01
bullet System logistyczny przedsiębiorstwa - March 15 2007 20:45:34
bullet Grupy metod: - March 15 2007 20:44:27
bullet LOGISTYKA DYSTRYBUCJI - March 15 2007 20:44:06
bullet PROCESY ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO - March 15 2007 20:43:37
bullet Środki techniczne: magazynowanie - March 15 2007 20:43:12
bullet Charakterystyka infrastruktury transportowej: - March 15 2007 20:42:48
bullet Logistic Management - zarządzanie logistyczne - March 15 2007 20:42:24
bullet Pytania, na które stara się dać odpowiedź logistyka - March 15 2007 20:42:02
bullet Istota logistyki – definicja. - March 15 2007 20:41:38
bullet Co to jest logistyka i czym się zajmuje? - March 15 2007 20:41:17
bullet JUST IN TIME - March 15 2007 20:40:51
bullet Kalkulacja kosztów metodą ABC - March 15 2007 20:40:25
bullet 1. Istota, geneza, cel eurosystemu logistycznego - March 15 2007 20:40:03
bullet STRATEGIA EURODYSTRYBUCJI - March 15 2007 20:39:30
bullet EFEKTY ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO - March 15 2007 20:39:09
bullet Dystrybucja towarów w firmie EKO - March 15 2007 20:38:26
bullet Czym jest logistyka? - March 15 2007 20:37:59
bullet Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - March 15 2007 20:37:30
bullet ANALIZA WYBRANYCH KODÓW KRESKOWYCH - March 15 2007 20:36:59
bullet LOGISTYKA - March 15 2007 20:36:32
bullet Kształtowanie się zapasu w warunkach deterministycznych - March 15 2007 20:36:04
bullet . WSTĘP - March 15 2007 17:16:13
bullet SPIS TREŚCI - March 15 2007 17:15:46
bullet Treść zadania - March 15 2007 17:15:26
bullet wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w mln ton - March 15 2007 17:15:02
bullet MODEL EKONOMETRYCZNY - March 15 2007 17:14:31
bullet Kształtowanie się zatrudnienia - March 15 2007 17:14:06
bullet PROGRAMOWANIE LINIOWE. - March 15 2007 17:13:23
bullet Ekonometryczna analiza liczby absolwentów akademii medycznych w Polsce z wykorzystaniem pakietu STATGRAPHIC - March 15 2007 17:12:55
bullet Zadanie transportowe - March 15 2007 17:12:25
bullet ANALIZA REGRESJI WIELOKROTNEJ - March 15 2007 17:11:58
bullet EKONOMETRIA - March 15 2007 17:11:34
bullet Przez model ekonometryczny badanych zjawisk i procesów ekonomiczno- społecznych - March 15 2007 17:11:07
bullet Zestawienie zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe oraz liczby ludności i nowych mieszkań oddanych do użytku w latach 1980-1995 - March 15 2007 17:09:49
bullet PLANOWANIE I ANALIZA DOŚWIADCZEŃ WIELOCZYNNIKOWYCH - March 15 2007 17:09:05
bullet Model ma na celu wyjaśnienie kształtowania się indeksu giełdowego, wyznaczanego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na sesjach odbywających się 5 razy w tygodniu w dniach po - March 15 2007 17:08:43
bullet Procedura weryfikacyjna - March 15 2007 17:08:18
bullet Model ekonometryczny poziomu zużycia energii elektrycznej - March 15 2007 17:07:52
bullet Ordinary Least Squares Estimation - March 15 2007 17:07:29
bullet swojej pracy chciałem przedstawić własny model ekonometryczny opisujący kształtowanie się wartości sprzedaży sera dojrzewającego Gouda - March 15 2007 17:05:09
bullet Procedura weryfikacyjna – wybór najlepszego modelu. - March 15 2007 17:03:25
bullet Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym i liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce - March 15 2007 17:02:44
bullet Wstęp - March 15 2007 17:01:53
bullet ANALIZA EKONOMERTYCZNA PRODUKCJI PRZEMYSŁU FUTRZARSKIEGO W LATACH1996-1998 W POLSCE. - March 15 2007 16:59:37
bullet 1. Założenia początkowe - March 15 2007 16:57:15
bullet Metoda transportowa - March 15 2007 16:56:45
bullet Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - March 15 2007 16:56:17
bullet Strategie wejścia na nowe rynki - March 15 2007 16:52:20
bullet Strategie opracowane przez Portera - March 15 2007 16:52:00
bullet Specyficzne zastosowanie marketingu: - March 15 2007 16:51:38
bullet Cel i podstawowe zagadnienia - March 15 2007 16:51:14
bullet Zarządzanie procesami na przykładzie dealera samochodów firmy NISSAN - March 15 2007 16:50:54
bullet PLAN PRACY - March 15 2007 16:50:29
bullet struktury organizacyjnej ZPC WAWEL S.A - March 15 2007 16:49:58
bullet Wybór uczelni to wybór przyszłości, decyzja niełatwa i bardzo odpowiedzialna. Może być początkiem udanej kariery zawodowej i źródłem prawdziwej satysfakcji.” - March 15 2007 16:49:33
bullet Wpływ ceny na marketing. - March 15 2007 16:49:08
bullet Elementy procesu implementacji strategii marketingowej - March 15 2007 16:48:44
bullet 1. CO WYRAŻA ISTOTĘ MARKETINGOWEJ ORIENTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA? - March 15 2007 16:48:12
bullet Konsekwencją przyjęcia orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie jest: - March 15 2007 16:47:50
bullet KONSUMENCI I NABYWCY INDYWIDUALNI - March 15 2007 16:47:22
bullet Systemy informacji marketingowej w przedsiębiorstwie - March 15 2007 16:46:45
bullet SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWYCH - March 15 2007 16:45:53
bullet Stdium przypadku Taco Bell - March 15 2007 16:45:24
bullet S T U D I U M P R Z Y P A D K U: - March 15 2007 16:43:37
bullet STUDIUM PRZYPADKU Miller Brewing Company - March 15 2007 16:43:13
bullet Etapy procesu projektowania badań marketingowych - March 15 2007 16:41:10
bullet Studium przypadku - Marka, produkt, opakowanie i usługi - March 15 2007 16:40:10
bullet Studium przypadku Avi Fattal - March 15 2007 16:39:32
bullet Zachowania przedsiębiorstwa działającego w otoczeniu konkurencyjnym w stosunku do - March 15 2007 16:38:02
bullet STRATEGIA MARKETINGOWA W SEKTORZE USŁUG KURIERSKICH NA PRZYKŁADZIE DH - March 15 2007 16:35:51
bullet STRATEGIA MARKETINGOWA PZU S.A. - March 15 2007 16:35:01
bullet STRATEGIA MARKETINGOWA FIRMY - March 15 2007 16:34:31
bullet STRATEGIA MARKETINGOWA W SEKTORZE USŁUG TELEWIZYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WIZJI TV - March 15 2007 16:33:44
bullet Źródła inspiracji - March 15 2007 16:33:20
bullet STRATEGIA DZIAŁANIA FIRMY: - March 15 2007 16:33:00
bullet SPIS TREŚCI - March 15 2007 16:32:34
bullet Sponsoring kultury to technika marketingowa - March 15 2007 16:32:12
bullet Sponsoring: - March 15 2007 16:31:48
bullet Specyfika zarządzania marketingowego na rynkach dóbr przemysłowych - March 15 2007 16:31:21
bullet Segmentacja rynku - March 15 2007 16:30:56
bullet Segmentacja i pozycjonowanie - March 15 2007 16:30:31
bullet SEGMENTACJA I OCENA RYNKU - March 15 2007 16:30:11
bullet Dla jakiej grupy nabywców Jan Carlzon zaadresował ofertę SAS? Jakie potrzeby tych nabywców rozpoznał? - March 15 2007 16:29:49
bullet Studium przypadku Jan Carlzon i SAS - March 15 2007 16:29:28
bullet Orientacje cenowe - March 15 2007 16:27:18
bullet Strategia Rozwoju - March 15 2007 16:26:58
bullet STRATEGIA MARKI - March 15 2007 16:26:22
bullet Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej - March 15 2007 16:26:00
bullet PROMOCJA JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU - March 15 2007 16:23:48
bullet Promocja - March 15 2007 16:23:23
bullet PROJEKT STRATEGII MARKETINGOWEJ FIRMY AMWAY POLSKA - March 15 2007 16:23:02
bullet Projekt działu public relations w firmie audytorskiej - March 15 2007 16:22:34
bullet Opracowanie programu badań marketingowych - March 15 2007 16:22:10
bullet SPIS TREŚCI. - March 15 2007 16:21:49
bullet Trzy podstawowe funkcje promocji - March 15 2007 16:21:12
bullet Pojęcie i struktura produktu - March 15 2007 16:20:52
bullet ROZWÓJ MARKETINGU W SEKTORZE USŁUG MEDYCZNYCH - March 15 2007 16:20:27