Pareto – Lorenzo - March 15 2007 12:10:44
bullet Polityka zatrudnienia - March 15 2007 12:10:24
bullet Pojęcie kultury organizacji - March 15 2007 12:10:03
bullet PODSTAWOWE POJĘCIA W ZARZĄDZANIU - March 15 2007 12:09:39
bullet PODSTAWY ZARZĄDZANIA. - March 15 2007 12:09:20
bullet PODSTAWY ZARZĄDZANIA - March 15 2007 12:08:53
bullet Funkcje i rodzaje celów w organizacji - March 15 2007 12:08:02
bullet Funkcje i rodzaje celów w organizacji - March 15 2007 12:07:24
bullet ORGANIZOWANIE - March 15 2007 12:07:01
bullet ORGANIZACJA – grupa ludzi którzy współpracują ze sobą, w sposób uporządkowany i skoordynowany aby osiągnąć pewien zestaw celów - March 15 2007 12:06:34
bullet OBSZARY I PRZEJAWY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 1 - March 15 2007 12:06:01
bullet PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE. - March 15 2007 12:05:37
bullet Podstawowe style zarządzania - istota przywództwa - March 15 2007 12:05:18
bullet Historia - March 15 2007 12:05:02
bullet PODSTAWOWE DEFINICJE - March 15 2007 12:04:21
bullet Płace - March 15 2007 12:03:47
bullet Planowanie zasobów ludzkich: - March 15 2007 12:03:28
bullet PLANOWANIE OPERATYWNE ELEMENTEM PLANOWANIA PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - March 15 2007 12:03:08
bullet Planowa - March 15 2007 12:02:47
bullet Planowanie a skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem - March 15 2007 12:02:20
bullet ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE - March 15 2007 12:00:48
bullet Na rozmowę kwalifikacyjną należy pójść odpowiednio ubranym: estetycznie i w dobrze dobranym stroju (bez płaszcza, koniecznie w czystych butach, skarpetkach i majtkach). - March 15 2007 11:59:59
bullet Organizacja wirtualna i fraktalna - March 15 2007 11:59:33
bullet Manipulacja miejscem i czasem - March 15 2007 11:59:12
bullet Organizacja, motywowanie, kierowanie - March 15 2007 11:58:54
bullet CELE DYDAKTYCZNE: - March 15 2007 11:58:35
bullet ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - March 15 2007 11:58:11
bullet W nauce o zarządzaniu rozróżnia się dwa podejścia instytucjonalne – - March 15 2007 11:57:50
bullet ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE - March 15 2007 11:57:28
bullet ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - March 15 2007 11:57:05
bullet Kierowanie i kierownicy - March 15 2007 11:56:04
bullet ORGANIZACJA - March 15 2007 11:55:10
bullet Organizacja - wieloznaczność - March 15 2007 11:54:41
bullet Model org. wg Leavitta - March 15 2007 11:54:22
bullet ORGANIZOWANIE - March 15 2007 11:54:03
bullet Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych jako istotny przedmiot zwiększania efektywności zarządzania - March 15 2007 11:53:40
bullet Cel nauki - March 15 2007 11:53:20
bullet Powstał też kierunek klasyczny w TOiZ - March 15 2007 11:52:59
bullet OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE - March 15 2007 11:52:39
bullet Ocena kierowników we współczesnych przedsiębiorstwach - March 15 2007 11:52:21
bullet OBSZARY ZMIAN I RODZAJE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW - March 15 2007 11:52:03
bullet ISTOTA, STRUKTURA I ANALIZA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH - March 15 2007 11:51:01
bullet OKREŚLENIE FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA - March 15 2007 11:50:10
bullet Na czym polega globalizacja i kto jest nią zagrożony? - March 15 2007 11:49:52
bullet MSP W POLSCE - March 15 2007 11:49:33
bullet NEGOCJACJE CENOWE - March 15 2007 11:48:58
bullet Negocjacje - March 15 2007 11:48:39
bullet Miękka Twarda Oparta na zasadach - March 15 2007 11:48:20
bullet Nie targuj się o stanowiska - March 15 2007 11:48:00
bullet Negocjacje indywidualne a negocjacje grupowe - March 15 2007 11:47:07
bullet Negocjacje - March 15 2007 11:46:48
bullet ISTOTA, STRUKTURA I ANALIZA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH - March 15 2007 11:46:12
bullet ZAŁOŻENIA KONCEPCJI CIĄGŁEGO DOSKONALENIA PROCESU ZARZĄDZANIA TJ. KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT - March 15 2007 11:45:54
bullet OKREŚLENIE PLANOWANIA BIEŻĄCEGO - March 15 2007 11:45:34
bullet OKREŚLENIE ZARZĄDZANIA I FUNKCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM - March 15 2007 11:45:17
bullet PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA - March 15 2007 11:44:59
bullet OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYCENY - March 15 2007 11:44:40
bullet Określenie przedmiotu nauki o przedsiębiorstwie. - March 15 2007 11:44:21
bullet GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM OBROTOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA - March 15 2007 11:43:57
bullet ISTOTA OCENY I RODZAJE OCENY - March 15 2007 11:43:33
bullet ISTOTA GOSPODAROWANIA KAPITAŁEM - March 15 2007 11:43:12
bullet WYBÓR FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA - March 15 2007 11:42:55
bullet Powszechnie uznawany stereotyp każe sądzić, że rolą organizacji jest generowanie nadwyżki - March 15 2007 11:41:56
bullet CZĘŚĆ A – FORMUŁOWANIE MISJI - March 15 2007 11:41:34
bullet Metody Zarządzania - March 15 2007 11:41:17
bullet Wprowadzenie - March 15 2007 11:40:56
bullet Menedżer: kierownik, menedżer, lider - March 15 2007 11:40:39
bullet Metody portfelowe - March 15 2007 11:40:19
bullet MOTYWOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - March 15 2007 11:39:57
bullet Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika? - March 15 2007 11:39:24
bullet Motywowanie jest zestawem sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób. W dowolnym dniu roboczym pracownik może: - March 15 2007 11:39:04
bullet MOTYWACJA PRACOWNIKÓW - March 15 2007 11:38:44
bullet Motywacja jako funkcja zarządzania - March 15 2007 11:38:26
bullet Herzberg wyodrębnił dwie grupy potrzeb: - March 15 2007 11:37:52
bullet MOTYWACJA A ZWIĘKSZANIE EFEKTYNOŚCI - March 15 2007 11:37:33
bullet MOTYWACJA - March 15 2007 11:37:08
bullet MOTYWACJA PRACOWNIKÓW - March 15 2007 11:36:45
bullet Monitoring - March 15 2007 11:36:24
bullet Modele Analizy Portfelowej - March 15 2007 11:36:04
bullet Model systemu produkcyjnego oraz jego otoczenia na przykładzie przedsiębiorstwa - March 15 2007 11:35:36
bullet Model systemu produkcyjnego na przykładzie konkretnej firmy - March 15 2007 11:35:04
bullet Model systemu produkcji w gospodarce rynkowej - March 15 2007 11:34:33
bullet Misja przedsiębiorstwa - March 15 2007 11:34:14
bullet Kreatywność jako czynnik sukcesu firmy - March 15 2007 11:26:00
bullet Kultura menadżerska - March 15 2007 11:25:42
bullet KONTROLOWANIE - March 15 2007 11:25:20
bullet POLITYKA KADROWA - March 15 2007 11:25:02
bullet Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - March 15 2007 11:24:44
bullet KONCEPCJA ROZWOJU SPÓŁKI - March 15 2007 11:24:24
bullet Metody portfelowe - March 15 2007 11:24:05
bullet Narzędzia organizatorskie - ogół usystematyzowanych sposobów postępowania i środków orgatechnicznych. - March 15 2007 11:23:45
bullet Metody dotyczące motywowania : - March 15 2007 11:23:22
bullet Metody portfelowe - March 15 2007 11:23:01
bullet Metody kierowania konfliktem - March 15 2007 11:22:43
bullet Proces zarządzania zwykło się określać jako ciąg następujących po sobie działań - March 15 2007 11:22:11
bullet Metody organizacji i zarządzania - March 15 2007 11:21:32
bullet 1.Menadżer w organizacji - March 15 2007 11:21:04
bullet Mapy strategiczne produktów – firma komputerowa - March 15 2007 11:20:45
bullet Analiza produktów jest jednym z wielu aspektów - March 15 2007 11:20:25
bullet Macierz BCG - March 15 2007 11:20:03
bullet MACIERZ McKINSEYA - March 15 2007 11:19:43
bullet ŁAŃCUCH WARTOŚCI - March 15 2007 11:19:25
bullet Kultura uczenia się - March 15 2007 11:19:04
bullet aI POJĘCIE KULTURY ORGANIZACJI - March 15 2007 11:18:45
bullet KULTURA ORGANIZACJI - March 15 2007 11:17:50
bullet Globalizacja - March 15 2007 11:16:34