Strona Główna · Prace · Dodaj PraceCzerwiec 22 2024 06:06:43

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
Charakterystyka geograficzna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza .
Admin dnia grudzie 21 2006 13:24:57
Charakterystyka geograficzna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza .


Wyżyna Lubelska jest częścią pasa wyżynnego między Wisłą a Bugiem o przeciętnej wysokości 200- 300 m.n.p.m . Najwyższym wzniesieniem jest Boży Dar 288 m.n.p.m .
Wyżyna zbudowana jest z utworów jury i kredy ułożonych płytkowo. Większość obszaru pokrywają lessy. Podłoże pod lessem jest wyrównane, natomiast pokrywa lessowa silnie urze¼biona. Na lessach utworzyły się żyzne gleby płowe a miejscami bardzo żyzne czarnoziemy. Wapienie kredowe są natomiast skałą macierzystą dla żyznych rędzin. W głębokim podłożu, we wschodniej części regionu , występują utwory karbońskie zawierające węgiel kamienny.
Wyżyna Lubelska jest regionem rolniczym i dominującą uprawą jest pszenica i burak cukrowy.
Od okolic Kraśnika, po granice Polski z Ukrainą i dalej w głąb terytorium tego państwa, ciągnie się przylegające do Wyżyny Lubelskiej Roztocze.
Roztocze zaznacza się na mapie jako wyra¼ny wał, przebiegający z północno-zachodu na południowy - wschód który łączy Wyżynę Lubelską z Podolem.
Ciągnie się on od Kraśnika do Lwowa , osiągając szerokość od kilkunastu do dwudziestu kilku kilometrów. Długość jego w granicach Polski wynosi 110 km . Wysokość kulminacji Roztocza nad poziomem morza wzrasta od 300 m w części północno-zachodniej do 414 m w części południowo-wschodniej.
Cały obszar Roztocza jest zbudowany ze skał wieku kredowego jak; margle, opoki i wapienie. Na nich spoczywają skały młodsze, trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Utwory trzeciorzędowe występują jako piaski, piaskowce wapniste i wapienie. Osadziły się one w płytkim morzu, gdzie było bujne życie roślin i zwierząt tworzących rafy. Dowodem tego są różnorodne skamieniałości występujące w dużych ilościach w utworach trzeciorzędowych. W epoce lodowcowej na Roztoczu nasunął się lądolód skandynawski. Wskazują na to gliny morenowe, a głównie głazy narzutowe (granity, kwarcyty) spotykane pojedynczo na wierzchowinach. Z młodszych okresów lodowcowych pochodzą piaski i less.
Roztocze Zachodnie zwane bywa również Roztoczem lessowym od budującej go skały. Posiada ono typowe krajobrazy rze¼by lessowej. W krajobrazie jego uderzający jest kontrast między lekko sfałdowaną wierzchowiną o wysokości 330m.n.p.m a zboczami silnie rozciętymi. Less jako skała szczególnie podatna na niszczenie ma ogromne znaczenie w rozwoju dolin i wąwozów. Klasyczny krajobraz wąwozów występuje w okolicy Szczebrzeszyna i Turzyńca. Wąwozy tworzą tu gęstą sieć i plątaninę bocznych rozgałęzień. Długość poszczególnych wąwozów osiąga kilka kilometrów, a głębokość powyżej 20m. Głębokość wcięcia oraz prostopadłe ich zbocza stwarzają przeszkody w wędrówce przez wąwozy.
Roztocze Łrodkowe zwane jest również Roztoczem piaszczysto-wapiennym od budujących go skał. Posiada ono duże zróżnicowanie krajobrazowe. Podkreśla to tym bardziej kontrast między Roztoczem a Kotliną Sandomierską, w stronę której Roztocze opada wyra¼nie krawędzią. Krawęd¼ wyznacza wąskie pasmo wzgórz, ciągnących się od Terespola do Nowin, zbudowanych ze skał trzeciorzędowych. Rze¼bę krawędzi urozmaicają przełomowe odcinki dolin Szumu (Górecko), Sopotu (Hamernia), Jelenia (Susiec) i Tanwi (Rebizanty).W wąskich i głębokich przełomowych dolinach występują progi skalne-szypoty.
Wewnętrzne partie Roztocza są mniej urozmaicone. Występują tu płaskie monotonne wierzchowiny osiągające wysokość 340-360m.n.p.m między którymi znajdują się suche doliny. Urozmaiceniem tego monotonnego krajobrazu są izolowane wzgórza ostańcowe, wznoszące się ponad nimi. Najokazalszym ostańcem jest Wapielnia (385m), będąca zarazem najwyższym punktem Roztocza Łrodkowego, zbudowana z wapieni trzeciorzędowych.
Roztocze Południowe dzieli Dolinę Sandomierską od Nadbuża. Ma ono urozmaiconą rze¼bę o największych wysokościach bezwzględnych i względnych. Charakterystycznym rysem rze¼by są tu wzgórza ostańcowe. Duże ich skupiska znajdują się koło Huty Lubyckiej. Krągły Goraj i Wielki Dział osiągają największą wysokość 390 m . Zbudowane są one z utworów trzeciorzędowych, które mają tu przewagę nad skałami kredowymi.
Roztocze pod względem klimatu wyodrębnia się od przyległych terenów. Warunki termiczne na Roztoczu są zbliżone do kontynentalnych, średnia temperatura stycznia wynosi -4,0 st. a lipca 17,8 st.
Opady atmosferyczne są tu obfite i wynoszą 700 mm rocznie, a ilość ich wzrasta ku południowo-wschodowi. Największe opady występują w lecie (czerwiec, lipiec).Liczba dni ze śniegiem na Roztoczu wynosi 70-75 rocznie. Obserwuje się tu największe w Polsce wartości nasłonecznienia względnego. Miesiąc sierpień jest najbardziej nasłoneczniony.
Szata roślinna Roztocza jest zróżnicowana. Przyczyną tego jest różnorodność rze¼by, gleb, klimatu. Poczesne miejsce zajmują lasy. Powierzchnia zajęta przez lasy wynosi na Roztoczu Zachodnim 20%,Roztoczu Łrodkowym 43%, a na Roztoczu Południowym 35%. Rozmieszczenie lasów uzależnione jest głównie od jakości gleb. Na Roztoczu Zachodnim na żyznych glebach brunatnych występują lasy liściaste lipowo-grabowe i bukowo-jodłowe. Na Roztoczu Łrodkowym największą powierzchnię zajmuje bór jodłowy. Bory sosnowe koncentrują się na Roztoczu Łrodkowym i Południowym.
Duże znaczenie dla zachowania się pierwotnych lasów miało utworzenie w końcu XVI w. przez ordynata Zamojskiego ogromnego zwierzyńca , obejmującego najpiękniejsze lasy koło dzisiejszego Zwierzyńca.
Na Roztoczu Łrodkowym utworzono Roztoczański Park Narodowy (6824 ha)obejmujący piękne lasy zwierzyniecko-kosobudzkie. Poza tym mamy kilka rezerwatów leśnych, florystycznych i krajobrazowych.
Interesująca jest fauna Roztocza .Z większych zwierząt występują jelenie, sarny, lisy, dziki, wydry, kuny i gronostaje. Do gatunków rzadkich należą gryzonie; popielica, orzesznica, żołędnica i koszatka; ptaki; orlik krzykliwy, myszołów, sowy, pustułka, bocian czarny i kruk; płazy i gady; salamandra, traszki, jaszczurka zwinna, zaskroniec, padalec i gniewosz.
Głównymi ośrodkami przemysłowymi na terenie Wyżyny Lubelskiej i Roztocza są :
- Zakłady mleczarskie Zamość i Krasnystaw
- Zakłady tłuszczowe Bodaczów
- Zakłady cukrowe Klemensów , Werbkowice , Strzyżów i Garbów
- Zakłady przetwórstwa spożywczego Tomaszów i Nieledew
- Zakłady odzieżowe Zamość i Krasnystaw
- Zakłady dziewiarskie Biłgoraj
- Zakłady futrzarskie Kurów
- Zakłady obuwnicze Chełm
- Zakłady lotnicze Łwidnik
- Fabryka samochodów ciężarowych Lublin
- Zakład produkcji rolno-spożywczej w Leonowie
- Przemysł wydobywczy Bogdanka
- Cementownia Chełm
- Fabryka łożysk tocznych Kraśnik
- Zakłady azotowe Puławy
- Wytwórnia sprzętu komunikacyjnego świdnik
Roztocze jest ciekawym regionem turystyczno-wypoczynkowym. Zagospodarowanie turystyczne Roztocza nie jest jeszcze dostateczne. Najlepiej przedstawia się ono na Roztoczu Łrodkowym, gdzie w Józefowie, Krasnobrodzie, Majdanie Sopockim ,Suścu i Zwierzyńcu znajdują się ośrodki wczasowe, stacje turystyczne oraz obiekty sportowe (kąpieliska).Niewystarczająca baza turystyczno-wypoczynkowa uzupełniana jest prywatnymi kwaterami. Miejscowością uzdrowiskową Roztocza jest Horyniec znany ze ¼ródeł siarkowych i borowin. Na Roztoczu poprowadzono 10 szlaków turystycznych.

0Komentarzy · 6972Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
6035700 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39