Strona Główna · Prace · Dodaj PraceMarzec 04 2024 23:03:09

Mapa Serwisu
Nawigacja
Strona Główna
Prace
Dodaj Prace
Kontakt
Szukaj
Jezyk Polski
WYPRACOWANIA
STRESZCZENIA
OPRACOWANIA
OMÓWIENIE LEKTUR
GRAMATYKA
BAJKI
PIEŁNI
MOTYW
INNE

Antyk
Łredniowiecze
Renesans
Barok
Oświecenie
Romantyzm
Pozytywizm
Młoda Polska
XX Lecie
Współczesność

Przedmioty ścisłe
Matematyka
Chemia
Fizyka
Informatyka
Pozostałe
Geografia
Biologia
Historia
JęZYK ANGIELSKI
Opracowania
Szukaj w serwisie
Szukaj:
ANALIZA CZYNNIKÓW PRODUKCJI.
Admin1 dnia marzec 15 2007 21:58:17
ANALIZA CZYNNIKÓW PRODUKCJI.
ANALIZA MIKROEKONOMICZNA RYNKU PRACY.
1. Popyt na czynniki produkcji - popyt pochodny. Jest on bowiem określony przez popyt na produkty lub usługi, do wytwarzania których służą te czynniki produkcji.

Decyzje przedsiębiorstwa:
• o wielkości produkcji (przedsiębiorstwo w swoich decyzjach uwzględnia popyt na wytwarzane produkty i koszty produkcji)
• o popycie na czynniki produkcji (producent uwzględnia rozmiary produkcji i ceny czynników produkcji)

Analiza długookresowa - zakłada się, że zmianie ulegają oba czynniki, zarówno praca jak i kapitał, analiza długookresowego popytu przedsiębiorstwa na czynniki produkcji

Analiza krótkookresowa - zakłada się, że w krótkim okresie kapitał nie ulega zmianie, analizuje się zatem tylko krótkookresowy popyt przedsiębiorstwa na pracę


2. Analiza długookresowa - wybór najbardziej efektywnej techniki produkcji

Krzywa jednakowego produktu (izokwanta)

Z dostępnych technik produkcji wybieramy taką, która zapewnia najniższe koszty produkcji.

Wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji3. Reakcja producentów na zmiany cen czynników produkcji
(Jak reaguje popyt na czynniki produkcji na zmianę ich cen?)

• efekt substytucyjny
• efekt podażowy

Efekt substytucyjny polega na zastępowaniu czynnika produkcji, którego cena relatywnie rośnie, innym czynnikiem produkcji, którego cena relatywnie maleje.
(substytucja między czynnikami produkcji - wywołana zmianą ich relacji cenowych)

Efekt podażowy jest związany ze zmianą wielkości produkcji (podaży) i dostosowaniem do zmienionych rozmiarów produkcji zapotrzebowania na czynniki.  Z kolei zmiana wielkości produkcji jest wynikiem dostosowania decyzji przedsiębiorstwa do zmienionych kosztów wytwarzania.


Rozważmy reakcje producenta na wzrost ceny pracy (na wzrost płacy).
• efekt substytucyjny - substytucja czynnika droższego przez tańszy, a więc zastąpienie nakładów pracy nakładami kapitału
• efekt podażowy - spadek produkcji (podaży) wywołany wzrostem kosztów wytwarzania i zmniejszenie zapotrzebowania na wszystkie czynniki produkcji łącznie

Efekt substytucyjny zmiany relacji cen czynników produkcji
(efekt wzrostu względnej ceny pracy)


Efekt podażowy wzrostu względnej ceny pracy


4. Krótkookresowy popyt przedsiębiorstwa na pracę


Przedsiębiorstwo podejmuje decyzje o wielkości produkcji i zatrudnienia kierując się maksymalizacją zysku. Wielkość optymalnego zatrudnienia wyznaczana jest zgodnie z poniższym rachunkiem:
gdzie:
Z - zysk,
U - utarg (zależy od zatrudnienia)
K - koszty produkcji (zależą od zatrudnienia)
L - zatrudnienie

Warunek: pierwsza pochodna funkcji zysku = 0• krańcowy przychód z pracy (krańcowy utarg z pracy) =
• krańcowy koszt pracy =


Warunek optymalnego zatrudnienia (przy którym przedsiębiorstwo osiąga maksymalny zysk:

krańcowy przychód z pracy = krańcowy koszt pracy5. Krótkookresowe decyzje przedsiębiorstwa dotyczące zatrudnienia w warunkach doskonałej konkurencji


W przedsiębiorstwie wolnokonkurencyjnym, utarg jest równy:

gdzie: p - cena, cena nie zależy od wielkości produkcji (przedsiębiorstwo jest cenobiorcą)

Krańcowy przychód z pracy jest równy wtedy wartości krańcowego produktu pracy:gdzie QK - krańcowy produkt pracy (krańcowa produkcyjność pracy):Na koszty produkcji składają się koszty pracy i koszty nie zależne od zatrudnienia (koszty stałe):gdzie: w - płaca, (w przedsiębiorstwie wolnokonkurencyjnym płaca nie zależy od wielkości zatrudnienia)

Krańcowy koszt pracy dla przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego jest równy płacy:


Uwzględniając powyższe zależności, ogólny warunek optymalnego zatrudnienia:dla przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego przyjmuje następującą postać:

czyli:

lub
Warunek optymalnego zatrudnienia dla przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego:

(płaca realna = krańcowa produkcyjność pracy)

gdzie: płaca realna - płaca nominalna podzielona przez cenę wytwarzanego produktu


Krzywa popytu na pracę
w warunkach doskonałej konkurencji6. Krótkookresowy popyt na pracę - przypadek monopolu i monopsonu

Przypadek monopolu (lub niedoskonałej konkurencji):
Cena wytwarzanego produktu zależy od wielkości produkcji - wynika to z malejącej krzywej popytu na wytwarzany produkt
Oznacza to, że przedsiębiorstwo zwiększając produkcję i ofertę na rynek, może uzyskać za swoje wyroby coraz niższą cenę.

Przypadek monopsonu:
monopson - gdy na rynku występuje jedyny nabywca, jest to więc odpowiednik monopolu w dziedzinie zakupu, monopsonista może wyznaczać cenę nabycia.

Gdy przedsiębiorstwo zajmuje pozycję monopsoniczną na rynku pracy, tzn. jest jedynym nabywcą tego czynnika produkcji, płaca zależy od zapotrzebowania na pracę tego przedsiębiorstwa - wynika to z rosnącej krzywej podaży pracy
Oznacza to, że wraz ze wzrostem popytu na pracę, przedsiębiorstwo o pozycji monopsonicznej musi oferować zatrudnianym pracownikom coraz wyższą płacę.

Porównanie decyzji przedsiębiorstw dotyczących zatrudnienia
w warunkach doskonałej konkurencji oraz monopolu i monopsonuDecyzje o zatrudnieniu
Konkurencja doskonała
(przedsiębiorstwo nie ma wpływu na cenę produktu)
Konkurencja niedoskonała, monopol (przedsiębiorstwo ma wpływ na cenę produktu)

Przedsiębiorstwo nie ma wpływu na wysokość płac
zatrudni L4 pracowników
(zrównanie płacy z wartością krańcowego produktu pracy)
zatrudni L2 pracowników
(zrównanie płacy z krańcowym przychodem pracy)

Monopson (przedsiębiorstwo ma wpływ na wysokość płac)
zatrudni L3 pracowników
(zrównanie krańcowego kosztu pracy z wartością krańcowego produktu pracy)
zatrudni L1 pracowników
(zrównanie krańcowego kosztu pracy z krańcowym przychodem pracy)
Wniosek:
Najwyższym popytem na pracę charakteryzuje się przedsiębiorstwo działające w warunkach doskonałej konkurencji. Zarówno monopol jak i monopson ograniczają popyt przedsiębiorstwa na pracę.


7. Podaż pracy

Decyzje indywidualne:
• Czy pracować? Czy wejść do zasobu siły roboczej?
• W jakim wymiarze pracować? (decyzje dotyczące czasu pracy)
zasób siły roboczej - zasób ludzi aktywnych zawodowo, tzn. pracujących lub aktywnie poszukujących zatrudnienia


Podaż pracy (w ujęciu mikroekonomicznym)Efekt substytucyjny i dochodowy wzrostu płacy realnej (Można przeprowadzić rozumowanie analogiczne jak w modelu wyboru konsumenta. Wybór dotyczy, czy przeznaczać więcej czasu na pracę i osiągać wyższe dochody oraz większą konsumpcję, czy też więcej czasu przeznaczać na odpoczynek)
Efekt substytucyjny - wzrost płacy realnej powoduje wzrost względnej opłacalności pracy, co pociąga za sobą czysty efekt substytucyjny, polegający na tym, że ludzie chcą dłużej pracować za wyższą stawkę płac)
Efekt dochodowy - wraz ze wzrostem dochodu realnego zmieniają się nasze preferencje: coraz bardziej cenimy czas wolny w porównaniu z dodatkową konsumpcją (dodatkowym dochodem realnym)

Ostateczny kształt krzywej podaży pracy zależy od tego, który z efektów: dochodowy czy substytucyjny jest silniejszy.
8. Aktywność zawodowa. Pułapka ubóstwa

Stopień aktywności zawodowej zależy od:
• preferencji indywidualnych dotyczących pracy i korzyści z niej płynących (dochody umożliwiające wyższą konsumpcję, status społeczny, realizacja ambicji zawodowych) oraz czasu wolnego
• dochodu z innych ¼ródeł (poza pracą) np. transfery socjalne (zasiłki społeczne, stypendia, renty, emerytury), dochód z tytułu czynszu, dywidendy, itp.
• kosztów stałych podjęcia pracy np. utrata zasiłku dla bezrobotnych, koszty dojazdu do pracy), itp.
• poziomu płacy realnej


Krzywa obojętności konsumenta
AC - dochód z innych ¼ródeł przed podjęciem pracy
AB - koszty stałe podjęcia pracy
BC = AC - AB - dochód z innych ¼ródeł po podjęciu pracy
ABY1 - indywidualna linia budżetowa (złamana, ze względu na dochody stałe, niezależne od czasu pracy) dla niższej stawki płac
ABY2 - indywidualna linia budżetowa dla wyższej stawki płac

9. Równowaga na rynku pracy

Rynek pracy
Czy istnieją przeszkody w kształtowaniu równowagi na rynku pracy?

10. Płaca minimalna, bezrobocie przymusowe. Wpływ związków zawodowych.

Rynek pracy11. Dochód transferowy z pracy i renta ekonomiczna

Rynek pracy

dochód transferowy czynnika produkcji - minimalny dochód, który skłoni go do świadczenia usług (w przypadku pracy jest to minimalne wynagrodzenie, w zamian za które dana osoba skłonna jest podjąć pracę)
renta ekonomiczna - czysta nadwyżka, dochód netto jaki uzyskuje dany czynnik produkcji ponad dochód transferowy (w przypadku pracy rentą jest nadwyżka dochodu z pracy ponad dochód transferowy)


0Komentarzy · 3441Czytań
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Student

Analiza finansowa i           strategiczna
Bankowość
Ekonometria
Ekonomia - definicje
Filozofia
Finanse
Handel Zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli
          ekonomicznej

Integracja europejska
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Mikroekonomia
Ochrona środowiska
Podatki
Polityka
Prawo
Psychologia
Rachununkowość
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Stosunki
          międzynarodowe

Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie
Strona Główna · Prace · Dodaj Prace
Copyright © opracowania.info 2006
Wszystkie materialy zawarte na tej stronie sa wlasnoscią ich autora, nie ponosze odpowiedzialnosci za tresci zawarte w nich.
5867245 Unikalnych wizyt
Powered by Php-Fusion 2003-2005 and opracowania
Opracowania1 Opracowania2 Opracowania3 Opracowania4 Opracowania5 Opracowania6 Opracowania7 Opracowania8 Opracowania9 Opracowania10 Opracowania11 Opracowania12 Opracowania13 Opracowania14 Opracowania15 Opracowania16 Opracowania17 Opracowania18 Opracowania19 Opracowania20 Opracowania21 Opracowania22 Opracowania23 Opracowania24 Opracowania25 Opracowania26 Opracowania27 Opracowania28 Opracowania29 Opracowania30 Opracowania31 Opracowania32 Opracowania33 Opracowania34 Opracowania35 Opracowania36 Opracowania37 Opracowania38 Opracowania39